DOKUMENTY

Licencia pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste
Osvedčenie o poistení zodpovednosti za škodu
Všeobecné informácie o spoločnosti